LAV DIN EGEN FILM

DIGITAL PARAT LAV DIN EGEN FILM #FARVELFORVALTLINGO  DOWNLOAD PLAKAT A3

 

Hent som PDF:

Varighed: 4 lektioner, fordelt på 1+3
Tværfaglige muligheder: Samfundsfag, dansk, mediefag

Nødvendige redskaber til gennemførelse

 • Lektion 1:
  Smartboard, klassesæt af bærbare med netadgang. Elever skal medbringe gyldigt pas for at oprette NemID[1].
 • Lektion 2-4:
  Smartboard, klassesæt af bærbare med netadgang, mobile enheder til optagelse af film, internetforbindelse, redigeringsprogram (f.eks. Windows Movie Maker eller iMovie), tykt pap og papir til printede/tegnede figurer samt pinde og kraftig lim eller tape til figurerne.

Motivation
Det er politisk besluttet, at alle unge over 15 år ved udgangen af november 2014 skal have et NemID og en aktiveret Digital Postkasse – de bliver digitale borgere! Det er vigtigt, at de unge ved dette, og at de øver sig i digital selvbetjening, for det er kanalen til kommunikation mellem det offentlige og borgerne i fremtiden.

Det offentlige begynder at sende post til de unges digitale postkasse fra november 2014, og hvis ikke de har aktiveret den og tjekker den jævnligt, kan de risikere at gå glip af vigtige beskeder eksempelvis bøder og oplysninger om skat.

En væsentlig barriere for mange unge i forhold til digital selvbetjening er, at de ikke ved, det er relevant for dem. Derfor har vi udvalgt fem livssituationer – hvor digital selvbetjening er nødvendig for unge – og animeret dem. Se filmene på www.nemidskolen.dk.

I denne øvelse kan de unge selv vælge blandt de mange digitale selvbetjeningsløsninger, der findes på borger.dk og lave deres egen 60 sekunders film. På den måde får de viden om, hvor omfattende digital selvbetjening virkelig er, samtidig med at de øver sig i at producere manus og film.

Øvelsens placering i forhold til
Fælles Mål i faget Dansk

It og Kommunikation, 7.-9. klasse:

 • Eleven kan handle i forhold til nye digitale udfordringer og betingelser.
 • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab.

Øvelsen

Lektion 1:

 • Start med at tage DIGITAL PARAT QUIZ på www.nemidskolen.dk, se filmene og læs info om digital selvbetjening. Eleverne kan gå ind og like Facebooksiden og derefter modtage relevant information om digital selvbetjening, stille spørgsmål og dele viden.
  Når elever har gennemført quizzen tilfredsstillende, kan de gå videre til at oprette NemID og aktivere deres digitale postkasse – her skal de bruge gyldigt pas![2]

Lektion 2-4:

 • Inddel eleverne i grupper af passende størrelse.
 • Hav bærbare med netadgang og mobile enheder (mobil/ tablet) klar samt opgaven på smartboardet.
 • Sørg for at filmredigeringsprogrammet ligger på den mobile enhed.
 • Gå ind på demomiljøet på borger.dk – her findes demoer af selvbetjeningsløsninger.
 • Afprøv og kig på selvbetjeningsløsningerne. Eleverne kan roligt skrive og udfylde, da det er et demomiljø – de er ikke inde i de rigtige selvbetjeningsløsninger!

OBS! Demomiljøet er kedeligt og afspejler de virkelige selvbetjeningsløsninger.

 • Hver gruppe vælger en livssituation og selvbetjeningsløsning, hvor man skal bruge digital selvbetjening. Eleverne udarbejder et manuskript, hvor hovedpersonen er Mikkel, men hvor livssituationen og konsekvenserne af manglende digital selvbetjening afhænger af gruppens valg og kreative fortælling. Manuskriptet skal indeholde alle relevante elementer for at fortælle en sammenhængende historie, f.eks. location, hvem og hvad er til stede i scenen, hvad karaktererne laver og siger. Filmen skal også have en beskrivende titel.
 • Figurerne printes, klippes ud og monteres på pinde.
 • Rollerne fordeles.
 • Filmen optages – måske flere gange.
 • Indtaling af evt. speak, klipning og redigering.
 • Filmene eksporteres til et almindeligt filmformat, f.eks. .mov, .avi, eller .mpeg.
 • Eleverne viser filmene for hinanden i klassen og uploader dem til Facebooksiden – dette er et frivilligt element, men anbefales, da det dermed bliver tilgængeligt for alle andre elever i Odense og resten af landet.

Læringsmål

Samfundsmæssigt

 • Eleverne opnår kendskab til og viden om digital selvbetjening, bl.a. NemID og Digital Post, og hvorfor det er relevant og vigtigt for dem.
 • Eleverne får viden om, at digitale kanaler er den fremtidige kommunikationsform med det offentlige.
 • Eleverne reflekterer over, hvor de oplever barrierer i forhold til digital selvbetjening.

Sprogligt

 • Eleverne arbejder med at fortælle en sammenhængende historie i et kort, filmisk format.

Socialt/samfundsmæssigt

 • Eleverne oplever en mulighed for at fortolke og påvirke systemet.
 • Eleverne reflekterer fælles over betydningen og omfanget af digitaliseringen for dem selv og samfundet generelt.

 

 

[1] Hvis flere elever ikke har pas, kan underviseren booke en tid til straksudstedelse på nærmeste lokalbibliotek. Her kan eleverne få lavet et NemID, såfremt de medbringer deres sygesikringsbevis samt navne- eller dåbsattest.

[2] Der går 5-9 hverdage før eleverne modtager deres nøglekort og midlertidige adgangskode med posten.