#FARVELFORVALTLINGO

DIGITAL PARAT LAV DIN EGEN FILM #FARVELFORVALTLINGO  DOWNLOAD PLAKAT A3

 

Hent som PDF:

Varighed: 4 lektioner, fordelt på 1+3[1]
Tværfaglige muligheder: Samfundsfag, dansk, mediefag

Nødvendige redskaber til gennemførelse

 • Lektion 1:
  Smartboard, klassesæt af bærbare med netadgang eller elevernes egne telefoner.
  Eleverne skal medbringe gyldigt pas for at oprette NemID[2].
 • Lektion 2-4:
  Smartboard, klassesæt af bærbare med netadgang, mobile enheder med Instagram, internetforbindelse, sort sprittusch, hvidt A4-papir.

Motivation
Det er politisk besluttet, at alle unge over 15 år skal have et NemID og en aktiveret Digital Postkasse – de bliver digitale borgere! Det er vigtigt, at de unge ved dette, og at de øver sig i digital selvbetjening, for det er kanalen til kommunikation mellem det offentlige og borgerne i fremtiden.

Det offentlige begyndte at sende post til de unges digitale postkasse i november 2014, og hvis ikke de har aktiveret den og tjekker den jævnligt, kan de risikere at gå glip af vigtige beskeder som eksempelvis bøder og oplysninger om skat.

En væsentlig barriere for mange unge i forhold til digital selvbetjening er sprogbruget på offentlige hjemmesider. I denne øvelse får de mulighed for at undersøge, forstå, fortolke og påvirke offentligt sprog/forvaltningssprog. Andre unge i hele landet vil kunne se de ”umulige ord” på Instagram og se deres ordforklaringer på Facebook og YouTube. Det samme kan politikere og forvaltninger.

Øvelsens placering i forhold til
Fælles Mål i faget Dansk

It og Kommunikation, 7.-9. klasse:

 • Eleven kan handle i forhold til nye digitale udfordringer og betingelser.
 • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab

Øvelsen
Lektion 1:

 • Start med at tage DIGITAL PARAT QUIZ på www.nemidskolen.dk, se filmene og læs info om digital selvbetjening. Eleverne kan gå ind og like Facebooksiden og her finde relevant information om digital selvbetjening, stille spørgsmål og dele viden.
  Når elever har gennemført quizzen tilfredsstillende, kan de gå videre til at oprette NemID og aktivere deres digitale postkasse – her skal de bruge gyldigt pas!

Lektion 2-4:

 • Inddel eleverne i grupper af passende størrelse.
 • Hav bærbare med netadgang og mobile enheder (mobiltelefoner og tablets) klar samt opgaven via Smartboard på tavlen.
 • Sørg for at Instagram ligger på den mobile enhed.
 • Gå ind på demomiljøet på borger.dk – her findes demoer af selvbetjeningsløsninger.
 • Afprøv og kig på selvbetjeningsløsnin-gerne. Eleverne kan roligt skrive og udfylde, da det er et demomiljø – de er ikke inde i de rigtige selvbetjenings-løsninger.

OBS! Demomiljøet er kedeligt og afspejler de virkelige selvbetjeningsløsninger.

 • Fokusér på selvbetjeningsløsningerne NemID, Digital Post, flyttemeddelelse, blå sygesikring, boligstøtte.
 • Hver gruppe skal udvælge tre ord eller formuleringer, de ikke forstår i løsningerne, eller som de vurderer er svære for andre.
 • Eleverne skal skrive de valgte ord/formuleringer stort og tydeligt på et stykke A4 og tage et billede af det til Instagram med #FarvelForvaltLingo. Opret evt. en klasseprofil, hvis eleverne ikke ønsker at bruge deres egen.
 • Eleverne kan på Instagram med #FarvelForvaltLingo vælge tre ord/formuleringer fra en af de andre grupper.
 • Eleverne skal i gruppen producere og filme en 30 sekunders ordforklaring til hver af de tre valgte ord.
 • Grupperne præsenterer deres valgte ord og ordforklaringsfilm for klassen. I den endelige version kan eleverne uploade deres ordforklaringer til Facebooksiden – dette er et frivilligt element, men det anbefales, da det dermed bliver tilgængeligt for alle andre elever i Odense og resten af landet.

Læringsmål

Samfundsmæssigt

 • Eleverne opnår kendskab til og viden om digital selvbetjening, bl.a. NemID og Digital Post, og hvorfor det er relevant og vigtigt for dem.
 • Eleverne får viden om, at digitale kanaler er den fremtidige kommunikationsform med det offentlige.
 • Eleverne reflekterer over, hvor de oplever barrierer i forhold til digital selvbetjening.

Sprogligt

 • Eleverne reflekterer over kløften mellem sprogbruget i det offentlige og deres eget hverdagssprog.
 • Eleverne samarbejder omkring udvikling af hinandens, andre unges og det offentliges sproglige kompetencer.

Socialt/samfundsmæssigt

 • Eleverne oplever en mulighed for at fortolke og påvirke systemet.
 • Eleverne reflekterer over forskelle og afstande mellem system og livsverden.

 

[1] Der går 5-9 hverdage før eleverne modtager deres nøglekort og midlertidige adgangskode med posten.

[2] Hvis flere elever ikke har pas, kan underviseren booke en tid til straksudstedelse på nærmeste lokalbibliotek. Her kan eleverne få lavet et NemID, såfremt de medbringer deres sygesikringsbevis samt navne- eller dåbsattest.