DIGITAL PARAT

DIGITAL PARAT LAV DIN EGEN FILM #FARVELFORVALTLINGO  DOWNLOAD PLAKAT A3

 

Hent som PDF:

Varighed: 1 lektion
Tværfaglige muligheder: Samfundsfag, dansk

Nødvendige redskaber til gennemførelse:

  • Eleverne skal medbringe pas for at kunne bestille NemID[1] over nettet
  • Smartboard
  • Klassesæt af pc’ere med internetadgang eller evt. elevernes egne mobiltelefoner

Motivation
Det er politisk besluttet, at alle unge over 15 år skal have et NemID og en aktiveret Digital Postkasse – de bliver digitale borgere! Det er vigtigt, at de unge ved dette, og at de øver sig i digital selvbetjening, for det er kanalen til kommunikation mellem det offentlige og borgerne i fremtiden.

Det offentlige er begynd at sende post til de unges digitale postkasse, og hvis ikke de har aktiveret den og tjekker den jævnligt, kan de risikere at gå glip af vigtige beskeder som fx bøder og oplysninger om skat.

Øvelsens placering i forhold til
Fælles Mål i faget Dansk

It og Kommunikation, 7.-9. klasse:

  • Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation.
  • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab.

Øvelsen

Underviseren åbner www.nemidskolen.dk på smartboardet. Klassen ser filmene og drøfter information om digital selvbetjening. Eleverne kan gå ind og like Facebooksiden, hvor de kan modtage relevant information om selvbetjeningsløsninger og dele spørgsmål og viden med jævnaldrende i hele kommunen.

Derefter laver eleverne individuelt DIGITAL PARAT QUIZ, som består af 10 spørgsmål med tre svarmuligheder. Spørgsmålene handler om NemID, Digital Post og Digital Selvbetjening med særlig relevans for unge i forbindelse med Rejse, Flytte hjemmefra, Job, Uddannelse og Bøder.

Spørgsmålene er af varierende sværhedsgrad og eleverne kan orientere sig og finde svarene i demomiljøet på borger.dk, hvor selvbetjeningsløsningerne findes som demoer.

Når elever har gennemført quizzen tilfredsstillende, kan de gå videre til at oprette NemID[2] og aktivere deres digitale postkasse – her skal de bruge gyldigt pas!

Læringsmål

Samfundsmæssigt

  • Eleverne opnår kendskab til og viden om digital selvbetjening, bl.a. NemID og Digital Post, og hvorfor det er relevant og vigtigt for dem.
  • Eleverne får viden om, at digitale kanaler er den fremtidige kommunikationsform med det offentlige.
  • Eleverne reflekterer over egne eller andres behov for kontakt med det offentlige.

Socialt/samfundsmæssigt

  • Eleverne reflekterer over betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab.

[1] Hvis flere elever ikke har pas, kan underviseren booke en tid til straksudstedelse på nærmeste lokalbibliotek. Her kan eleverne få lavet et NemID, såfremt de medbringer deres sygesikringsbevis samt navne- eller dåbsattest.

[2] Der går 5-9 hverdage før eleverne modtager deres nøglekort og midlertidige adgangskode med posten.